This post is part of a series called Czarnobylska Strefa Zamknięta Turystyka w Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej – informacje ogólne Zainteresowanie wyjazdami zorganizowanymi na obszar Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej ciągle wzrasta. Biura…