This post is part of a series called Czarnobylska Strefa Zamknięta Czarnobylska Strefa Zamknięta – informacje praktyczne Czarnobylska Strefa Zamknięta w opinii publicznej jest miejscem w dalszym ciągu niebezpiecznym, a…