This post is part of a series called Czarnobylska Strefa Zamknięta Historia wybuchu reaktora w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej Wstęp 15 marca 1966 r. podjęto decyzję o budowie na terenie Ukrainy…